Cobie van Zegen
 

Voorwaarden en regels en Privacy 

Indien je een mailadres-telefoonnummer-adres en naam kenbaar maakt wordt deze alleen gebruikt voor het doel van inzenden van je mail. Bijvoorbeeld bij aanvraag consult, aanvraag cursus, workshop of een reactie. Je mailadres en andere gegevens worden voor geen ander doel dan dat gebruikt of bekend gemaakt.

Ik ben geen arts of paramedicus en stel geen diagnoses. Ga met klachten altijd naar uw huisarts of specialist en volg zijn of haar adviezen en voorschriften op. 

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie via een reading/consult omgaat. Cobie van Zegen is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden naar aanleiding van het gegeven consult of reading. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen welke u maakt. Er wordt dan ook geen garantie gegeven over uitspraken, ieder mens kan zijn/haar toekomst veranderen en bepalen.

Het opnemen van een gesprek is toegestaan en mag worden gebruikt voor u eigen privé gebruik en mag nimmer in het openbaar worden gebruikt, tenzij schriftelijk overeen is gekomen met Cobie van Zegen.

Het is niet toegestaan dieren mee te nemen naar de praktijk.

Kinderen onder de 14 jaar niet meenemen naar de praktijk. Zijn er vragen dan is een foto waarop ik de ogen kan zien voldoende.